Prayers with the Incense

Title of work: Prayers with the Incense
Affiliation: Taipei Folk Dance Theatre
Choreographer: Chiin-Ling Hsiao
Music: Frank Steiner Jr-I Ging Symphony
Costume design: Yu-Fen Tsai
Artistic Director: Li-Hua Tsai
Dancers:

  • Chun-Ling Lin
  • Wen-Tzu Liu
  • Hsiang-Chun Liu
  • Li-Ting Cheng
  • Hsiao-Feng Chang
  • Sheng-Wen Huang
  • Hsin-Lun Li
  • Kuan-Yu Chu
  • Hsiao-Chien Chen
  • Fang-Jung Chang
Joomla templates by a4joomla